Učitavanje...AKTIVNO OPLEMENJIVANJE


Postupak aktivnog oplemenjivanja omogućava privrednim subjektima da bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV, uvoznu robu obrade (uključujući montažu, sklapanje i ugradnju u drugi proizvod), prerade ili izvrše njenu popravku (uključujući njenu restauraciju i dovođenje u ispravno stanje), a zatim da dobijeni proizvod ponovo izvezu. Tokom aktivnog oplemenjivanja uvozna roba se može koristiti u više različitih proizvodnih postupaka, na više mesta i od strane više učesnika u proizvodnom procesu.
REEKSPORT


Direktni reeksport
Roba se kupuje u inostranstvu i bez prelaska preko carinskog područja Republike Srbije se u nepromenjenom stanju isporučuje u inostranstvo.

Klasični reeksport
Roba se kupuje u inostranstvu i preko carinskog područja Republike Srbije se u nepromenjenom stanju isporučuje u inostranstvo.

Indirektni reeksport
Roba se kupuje u inostranstvu, unosi se u carinsko područje Republike Srbije i stavlja u postupak carinskog skladištenja nakon čega se u nepromenjenom stanju izvozi.

Reeksportna dorada
Roba kupljena u inostranstvu se bez plaćanja uvoznih dažina i PDV u Republici Srbiji koristi u procesu proizvodnje, a zatim se dobijena roba izvozi.
PASIVNO OPLEMENJIVANJE


Postupak pasivnog oplemenjivanja omogućava privrednim subjektima da robu privremeno izvezu radi obrade (uključujući montažu, sklapanje i ugradnju u drugi proizvod), prerade ili popravke (uključujući njenu restauraciju i dovođenje u ispravno stanje), a zatim da robu vrate u Republiku Srbiju i da je uz potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina stave u slobodan promet ili u izuzetnim slučajevima u postupak aktivnog oplemenjivanja.
TRANSFERNE CENE


Prilikom uvoza ili izvoza robe, bez obzira da li u tom postupku nastaje obaveza obračuna i naplate carinskog duga, deklarant je dužan da u carinskoj deklaraciji navede stvarnu vrednost robe i da prijavi postojanje povezanosti kupca i prodavca te uticaj povezanosti na carinsku vrednost robe.


Kontakt

Pozovite nas
T: +381.11.38.30.612
F: +381.11.30.88.954
M: +381.63.83.63.433
Adresa
Katanićeva 16, Beograd
Popuniti sva polja.
Otvorite
Zatvorite