Učitavanje...
 • manic-website1
  Advokatska kancelarija
  Manić-Gojić
 • manic-website2
  Attorneys at law
  Manić-Gojić
 • advokat-manic
  Manić-Gojić
  Advokatska kancelarija
 • manic-website3
  Manić-Gojić
  Advokatska kancelarija

O nama

Porodična tradicija u advokaturi duga tri decenije garantuje našim klijentima sigurnost i poverenje.

Advokatska kancelarija Manić pruža pravnu pomoć građanima i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima, davanjem saveta i svim drugim aktivnostima u cilju rešavanja pravnih problema. Oblast našeg delovanja obuhvata sve oblasti prava sa posebnim naglaskom na carinsko pravo i prekršaje.
Naš pravni tim predvođen je advokatom Nenadom Manićem.Njegova deviza u radu oslanja se na latinsku sentencu:

Da mihi factum, dabo tibi ius.
Dajte mi činjenice, daću vam pravo.Advokat

Nenad Manić
Nenad Manić
Advokat


Nenad Manić za sobom ima dvadeset godina pravničke karijere, od čega 15 u advokaturi, i 5 godina na rukovodecim mestima u Upravi Carina Republike Srbije.
Svetska banka ga angažuje kao eksperta za katastar 2008. godine.
Kao stručnjak za carinsko pravo sticao je iskustvo prvo kao načelnik sektora za ljudske resurse a potom kao savetnik generalnog direktora za primenu carinskih propisa. Mesto direktora u Carini Srbije ga vodi ka dodatnom usavršavanju prava u oblasti zaštite intelektualne svojine i primene carinskog zakonodavnog sistema.
Učestvovao je na brojnim seminarima širom sveta i kao predavač iz te oblasti, izmedju ostalih u Tokiju, Parizu, Rimu, Londonu, Briselu, Marseju i u Bakuu.
Početak njegove karijere obeležio je nastavak porodične tradicije posle završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde kao advokat radi u kancelariji Manić učeci od svog oca, dugogodišnjeg uglednog sudije i tužioca Radomira Manica.
Danas svoje bogato iskustvo i ekspertizu koristi u uspešnom zastupanju klijenata širom Srbije i regiona.


Oblasti

Imovinsko pravo, nasledno pravo,
porodično pravo, ugovorno pravo.

Imovinsko pravo ( nepokretnosti, prenos svojine, smetanje poseda, legalizacija objekata ). Nasledno pravo (ostavinske rasprave, sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i zastupanje u sporovima vezanim za njih).
Porodično pravo (razvod braka, utvrđivanje očinstva, zakonsko izdržavanje, poveravanje dece). Ugovorno pravo (zastupanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora kao i svih ugovora između fizičkih lica).

Zastupanje klijenata pred krivičnim sudovima i tužilaštvima.

Zastupanje klijenata pred krivičnim sudovima i tužilaštvima u postupcima klasičnog, privrednog, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta, odbrana u istrazi i na glavnom pretresu.
Sastavljanje krivičnih prijava, optužnih akata, vanrednih pravnih lekova, odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštecenih izvršenjem krivičnih dela.

Zastupanje klijenata pred prekršajnim sudovima, sa posebnim akcentom na carinske, devizne i poreske prekršaje.

Savetovanje klijenata u svim carinskim pitanjima
(carinska tarifa, carinska vrednost, poreklo robe, pojednostavljeni postupci carinjenja, aktivno i pasivno oplemenjivanje, privremeni uvoz, carinske povlastice, carinski dug, intelektualna svojina) i zastupanje pred carinskim i drugim organima u postpucima vezanih za njih.
Zastupanje klijenata u carinsko-upravnim postupcima pred carinskim organima i upravnim sporovima pred Upravnim sudom vezanih za ove postupke, zastupanje klijenta pred prekršajnim sudovima vezanih za carinske prekršaje (krijumčarenje, neprijavljivanje robe, izuzimanje robe ispod carinskog nadzora), zastupanje carinskih službenika u disciplinskim postupcima.

Pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima.

Otpuštanja, otkazi, mobing, disciplinska odgovornost, naknada štete.

Upravni sporovi, upravni postupci sa posebnim akcentom na postupke pred organima uprave u okviru Ministarstva finansija.

Upravni sporovi, upravni postupci sa posebnim akcentom na postupke pred organima uprave u okviru Ministarstva finansija (Uprava carina, Poreska uprava, Uprava za igre na sreću) kao i pred Republičkim geodetskim zavodom (upis objekata i upis stvarnih prava na objektima).

Zastupanje klijenata u svim vrstama sporova pred Privrednim sudovima.

Pružanje pravnih usluga u postupku likvidacije i stečaja privrednih subjekata, pružanje pravnih usluga u postupku osnivanja privrednih društava.

Kontakt

Pozovite nas
T: +381 11 40 32 831
F: +381 11 40 32 835
M: +381 63 83 63 433
Adresa
Aleksinačkih rudara 39/16, Novi Beograd
Popuniti sva polja.
Otvorite
Zatvorite